EN
نقش شرکت های فنی مهندسی در انتقال خدمات سازنده به صنایع کشور
Kavan Automation Co

فنی مهندسی کاوان و تفکر مدیران این مجموعه بر این اساس استوار است. که رشد و شکوفایی صنایع در کشورهای در حال توسعه مرهون همبستگی عوامل تأثیرگذار بیشماری است. و بی شک در عصر حاضر پیچیدگی و درهم آمیختگی فناوری های نوین. نیاز به استفاده از تخصص، ‌دانش و تجربه مهندسی را بیش از پیش نمایان ساخته است. نقش شرکت های فنی و مهندسی در انتقال خدمات مؤثر و سازنده به بدنه فعال صنایع گوناگون روز به روز پررنگ تر می شود. و در این میان آنهایی موفق خواهند بود. که پاسخگویی به خواسته های ذی نفعان سازمانی خود را در اولویت قرار داده اند.

اتوماسیون کاوان سالهاست با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و بکارگیری دانش روزآمد. در طراحی و ارایه راهکارهای نوآورانه اتوماسیون در صنعت چاپ و بسته بندی پیشگام بوده است.

نیازسنجی، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و حضور در رویدادهای نمایشگاهی. در صنعت چاپ جهت افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده، گسترش روابط حرفه ای با مشتریان و توجه به ارزش های مطلوب آنها به عنوان اهداف اصلی شرکت کاوان شمرده می شود.