فارسی Türkçe English

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت - فروش روتاری جوینت - درباره روتاری جوینت - روتاری جوینت برای بخار - روتاری جوینت برای آب - روتاری جوینت برای هوا

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

فروش روتاری جوینت

فروش روتاری جوینت

فروش روتاری جوینت

فروش روتاری جوینت

فروش روتاری جوینت
فروش روتاری جوینت
فروش روتاری جوینت

فروش روتاری جوینت

خرید روتاری جوینت

خرید روتاری جوینت

خرید روتاری جوینت

خرید روتاری جوینت

خرید روتاری جوینت
خرید روتاری جوینت
خرید روتاری جوینت

خرید روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت
روتاری جوینت
روتاری جوینت

روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 2000
روتاری جوینت سری 2000
روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 3000
روتاری جوینت سری 3000
روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 4000
روتاری جوینت سری 4000
روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 5000
روتاری جوینت سری 5000
روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 6000
روتاری جوینت سری 6000
روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 7000
روتاری جوینت سری 7000
روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 8000
روتاری جوینت سری 8000
روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 100
روتاری جوینت سری 100
روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 110
روتاری جوینت سری 110
روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 120

روتاری جوینت سری 120

روتاری جوینت سری 120

روتاری جوینت سری 120
روتاری جوینت سری 120
روتاری جوینت سری 120

Swivel joints

Swivel joints

Swivel joints

Swivel joints
Swivel joints
Swivel joints

Multi Port

Multi Port

Multi Port

Multi Port
Multi Port
Multi Port

نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت Rototech در ایران
نمایندگی شرکت Rototech در ایران
نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران
نمایندگی شرکت روتوتک در ایران
نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران
نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران
نمایندگی انحصاری شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران

نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران
نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران
نمایندگی انحصاری شرکت Rototech در ایران


Rototech

Rototech

www.rototech.com.tr

انواع روتاری جوینت مورد استفاده در : صنایع فولاد و ذوب آهن - صنایع نساجی - صنایع کاغذ و مقوا - صنایع اتومبیل - صنایع چاپ و بسته بندی - صنایع غذایی2000 Series


روتاری جوینت

نوع سیال :

سایز :

مکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

ماکزیمم سرعت :

ماکزیمم وکیوم :

پنوماتیک ، هیدرولیک ، وکیوم

"1/2 1 - "1/8

120 درجه ساتیگراد

10 bar

3500 RPM

94 kPA

3000 Series


روتاری جوینت

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

ماکزیمم سرعت :

پنوماتیک ، هیدرولیک ، وکیوم ، آب ، بخار ، روغن داغ

"2 - "1/4

160 درجه ساتیگراد

50 bar

3500 RPM

4000,4000 HO Series


روتاری جوینت

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

ماکزیمم سرعت :

بخار ، روغن داغ

"2 - "1/2

315 درجه سانتیگراد

17 bar

400 RPM

5000,6000,7000 Series


روتاری جوینت

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

ماکزیمم سرعت :

ماکزیمم وکیوم :

پنوماتیک ، هیدرولیک ، وکیوم ، آب صابون

"1/2 1 - "1/8

120 درجه سانتیگراد

250 bar

250 RPM

94 kPA

8000 Series


روتاری جوینت

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

ماکزیمم سرعت :

آب ، بخار

"4 - "2

120 درجه سانتیگراد

10 bar

750 RPM

100،110،120 Series


روتاری جوینت

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

ماکزیمم سرعت :

پنوماتیک ، آب صابون

"1/4 - "3/8

120 درجه سانتیگراد

70 bar

20000 RPM

Swivel joints


Swivel joints

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

پنوماتیک ، هیدرولیک ، وکیوم ، آب ، گاز ,مایعات نفتی ، مواد خشک ، مواد شیمیایی

"72 - "1/8

315 درجه ساتیگراد

1400 bar

Multi Port


Multi Port

نوع سیال :

سایز :

ماکزیمم دما :

ماکزیمم فشار :

پنوماتیک ، هیدرولیک ، وکیوم

????????????

120 درجه ساتیگراد

60 bar 

 

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت
روتاری جوینت
روتاری جوینت

روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 2000
روتاری جوینت سری 2000
روتاری جوینت سری 2000

روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 3000
روتاری جوینت سری 3000
روتاری جوینت سری 3000

روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 4000
روتاری جوینت سری 4000
روتاری جوینت سری 4000

روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 5000
روتاری جوینت سری 5000
روتاری جوینت سری 5000

روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 6000
روتاری جوینت سری 6000
روتاری جوینت سری 6000

روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 7000
روتاری جوینت سری 7000
روتاری جوینت سری 7000

روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 8000
روتاری جوینت سری 8000
روتاری جوینت سری 8000

روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 100
روتاری جوینت سری 100
روتاری جوینت سری 100

روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 110
روتاری جوینت سری 110
روتاری جوینت سری 110

روتاری جوینت سری 120

روتاری جوینت سری 120

روتاری جوینت سری 120

روتاری جوینت سری 120
روتاری جوینت سری 120
روتاری جوینت سری 120

Swivel joints

Swivel joints

Swivel joints

Swivel joints
Swivel joints
Swivel joints

Multi Port

Multi Port

Multi Port

Multi Port
Multi Port
Multi Port

نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت Rototech در ایران
نمایندگی شرکت Rototech در ایران
نمایندگی شرکت Rototech در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران

نمایندگی شرکت روتوتک در ایران
نمایندگی شرکت روتوتک در ایران
نمایندگی شرکت روتوتک در ایران