آخرین خبرهای مربوط به آهن و فولاد

ارزیابی کلاف ورق گرم در بازار امارات
مشتریان اماراتی به کلاف ورق گرم وارداتی همچنان روی خوش نشان می‌دهند، بنابراین انتظار می‌رود تقاضا در چند هفته آتی در سطح مقبولی باقی بماند.

وضع تعرفه ثابت گمركی بر واردات فولاد از اروپا
تعرفه تعين شده زمانی اعمال خواهد شد كه سهمه واردات تعيين شده به اروپا كه برابر با ميانگين سه سال گذشته است به اتمام برسد.

چين مجتمع فولاد ۳.۵ ميليون تنی در فيليپين می‌سازد
تقاضای فولاد در فيليپين ۱۰ ميليون تن در سال است و هفدهمين وارد كننده فولاد جهان است.

source: nerkhbox.com


Subscribe

Be the first to know about the new templates.