ارتباط با ما
ارتباط با ما
/

فروشگاه : تبریز ، خیابان 22 بهمن ، تقاطع قطران مجتمع تجاری عمران ، طبقه اول ، پلاک 53


کد پستی : 5183731611


دفتر مرکزی : تبریز ، کوچه باغ ، سه راهی سیلو ، پلاک 587


کد پستی : 5183747143


Tel/Fax : +98 (41) 3444 0015

Tel/Fax : +98 (41) 3444 4938

Tel/Fax : +98 (41) 3441 5944

Tel/Fax : +98 (41) 3440 8820

Mob : +98 (914) 415 0227

Mob : +98 (914) 760 0227

Email : kavan.co@gmail.com

Web : www.kavan-co.ir

Telegram : Kavanco

Instagram : kavan.automation


Kavan Automation. 2020 2020